ออมสิน เท 2 หมื่นล้าน ช่วยแก้หนี้นอกระบบ พร้อมเดินสายทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน กันเงิน 2 หมื่นล้าน ช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ผลักดันสู่โครงการธนาคารประชาชนพร้อมเดินสายจัด “โครงการตลาดนัด ประชารัฐสีชมพู” ทั่วประเทศ ตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีความพร้อมเต็มที่ในการดำเนินตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และสามารถดำเนินการได้ทันทีหากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ โดยขณะนี้ได้เตรียมวงเงินไว้สำหรับ 2 หมื่นล้านบาท รองรับเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถผลักดันลูกหนี้นอกระบบเหล่านี้เข้าโครงการธนาคารประชาชนได้ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และชุมชนหมู่บ้านจากนั้นจะมีการส่งรายชื่อให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับเจ้าหนี้ จะมีมาตรการจูงใจให้เข้ามาลงทุนเพื่อการปล่อยกู้อย่างเป็นธรรม โดยกระทรวงการคลังกำลังศึกษาออกกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ในอัตราต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จากการสำรวจลูกหนี้นอกระบบประมาณ 1.3 ล้านราย ในปัจจุบัน หากคัดกรองช่วยเหลือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 6-7 แสนราย วงเงินรวม 5 หมื่นบาท ใช้เงินช่วยเหลือประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ถ้าเป็นลูกค้าเกษตรกรจะส่งให้ ธ.ก.ส.ดูแล และหากเป็นผู้ค้ารายย่อยธนาคารออมสินดูแล คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75-1 ต่อเดือน หรือเฉลี่ยผ่อนเพียงเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้น  … Read More »

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 16 Money Expo 2016

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 Money Expo 2016    ที่ วารสารการเงินธนาคาร  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล การเงินดิจิทัล” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสังคมไทยและสังคมโลก ที่กำลังก้าวไปสู่ “โลกดิจิทัล” อย่างแท้จริง  โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์        รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.39 น. นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่างานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 6 Money Expo 2016  จัดอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 45,000 ตารางเมตร  โดยมีธนาคาร… Read More »

ผลประชุมองค์กรหลัก : ยกระดับการอ่านของเด็กไทย

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการยกระดับนโยบายอ่านออกเขียนได้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 จะต้องอ่านออกเขียนได้ 100% นั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการในที่ประชุมรับทราบว่า สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยใช้แนวทางการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7.37% ลดลงอย่างชัดเจนในเดือนมกราคม 2559 อีกทั้งยังส่งผลเชิงบวกในการอ่านด้วย ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 จึงได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มระดับการพัฒนาเด็ก นอกจากจะต้องอ่านออกเขียนได้แล้ว ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านด้วย โดยมอบให้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์… Read More »

จริยธรรมสื่อ เมื่อมีปัญหาต้องเร่งหาคำตอบให้สังคม

  จรรยาบรรณ จริยธรรม การทำงานของสื่อ กำลังเป็นกระแสที่ถูกกดดันจากสังคม และถูกจับตามองจากหลายฝ่าย ทำให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ลุกมาเปิดเวทีประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต และประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบทางสังคม ของช่องดิจิตอล ซึ่งได้บทสรุปร่วมกันระหว่างกสทช.และผู้ประกอบการว่า เมื่อเกิดปัญหาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ ต้องได้รับการแก้ไข หรือมีคำตอบให้สังคม โดยหากเป็นประเด็นสำคัญก็ต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยภายในเวลา 3-5 วันให้มีคำตอบ ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจใช้เวลา 10-15 วัน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า หากมีการร้องเรียนผ่านมายังคอลเซ็น เตอร์ของสำนักงาน กสทช. โทร. 1200 นั้นจะส่งเรื่องไปยังช่องนั้น ๆ และหากไม่ได้ข้อสรุปก็ส่งต่อให้องค์กรวิชาชีพ ถ้าองค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ส่งกลับมาให้กสทช.พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ช่องสามารถดำเนินการตรวจสอบกันเองภายในได้ทันที โดยไม่ต้องรอการส่งเรื่องจาก กสทช. ขณะนี้ทีวีบางช่องบางราย ได้ตั้งผู้ตรวจสอบ หรือกรรมการขึ้นมาพิจารณาหากเกิดปัญหาขึ้นกับช่อง มีมาตรการตั้งแต่ตัดเงินเดือน ไปจนถึงพักงานชั่วคราว เป็นต้น ส่วนองค์กรวิชาชีพสื่อ หรือสมาคมต่าง ๆ นั้น… Read More »

ชาวเน็ตฮือฮา!! อาจารย์จุฬาเปิดหลักสูตรสอนวิชาจีบ

ชาวสังคมออนไลน์สุดตื่นเต้นหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @jhommino มีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมการศึกษาทั่วไป มีชื่อว่า “วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้” โดยมี อาจารย์ธนิช สุนทรธนกูล เป็นผู้สอน โดยเปิดรับนักศึกษาแค่ 30 คนเท่านั้น จากยอดที่มีผู้สมัครเมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) จำนวน 14 คน โดยจะเปิดการเรียนการสอนวันที่ 30-31 มีนาคมนี้

ซึ้งใจ ต่างชาติรักภาษาไทย ที่ใช้อยู่ที่เดียวในโลก

ซึ้งใจ ต่างชาติรักภาษาไทย ที่ใช้อยู่ที่เดียวในโลก  ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนทั่วโลกก็ต้องการอยากจะเรียนรู้ จะได้คุยกับคนไทยได้ เพราะคนต่างชาติ ชื่นชอบวิถีชีวิต และความมีน้ำใจของคนไทยครับ