Tag Archives: เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ

เทคโนโลยีหรือไอที กับ ผู้สูงอายุ

Weekly C3 ขอเจาะสกู๊ปหัวข้อที่หน้าสนใจ วัยผู้ใหญ่กับความยากลำบากในการเรียนรู้ไอ­ที