รวมภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙

By | October 30, 2559

14686031_1266198620111402_1290806933_n

14690876_1480288978654851_7697255776849401049_n

14725572_1480289341988148_8358037111427821602_n

14707800_1480289525321463_6664674037608500325_o

14682069_1480291275321288_8584742679201806755_o

14691031_370771766646664_6927794167635041660_n

14711094_1480288545321561_486107249469570388_o

14691882_1480291711987911_642185856196473401_o

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโศภนคณาภรณ์ ให้เป็น "พระอภิบาล" (พระพี่เลี้ยง) ของภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเลือกเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโศภนคณาภรณ์ ให้เป็น “พระอภิบาล” (พระพี่เลี้ยง) ของภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

 

16x20-%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84_

39

c44

8

6

1933

3_2

21

7

36

26